Planujesz sprzedaż firmy?

Sprzedaż przedsiębiorstwa to poważne wyzwanie. Wymaga ono nie tylko jasnego określenia celów i oczekiwań, ale także zaplanowania i skutecznego przeprowadzenia całego procesu sprzedaży. Przede wszystkim jednak – przygotowania biznesu do transakcji i znalezienia zainteresowanego nim kupca. Są firmy, które potrafią taki proces przeprowadzić i sprawić, że sprzedaż firmy zakończy się sukcesem. Jesteśmy taką firmą. Umiemy to robić – skutecznie.

Powierzając nam przygotowanie i nadzór nad procesem sprzedaży Twojej firmy zyskasz podwójnie – sama transakcja będzie obarczona mniejszym stresem, a ostateczna wynegocjowana cena okaże się bardziej satysfakcjonująca

Naszą prace rozliczamy stawką godzinową lub ryczałtem, a także nierzadko udziałem w finalnej uzyskanej od nabywcy kwocie za sprzedaż przedsiębiorstwa.

Czy oferują Państwo usługę taką, jak wycena przedsiębiorstwa czy wycena aktywów firmy?

Zawsze przestrzegamy naszych klientów przed poleganiem na wycenach przedsiębiorstw, niezależnie od zastosowanej metodologii. W rzeczywistości biznesowej faktyczna wycena wartości firmy możliwa będzie dopiero wtedy, gdy pojawi się inwestor zainteresowany jej kupnem. Oczywiście, moglibyśmy na Twoje zlecenie dokonać wyceny wartości firmy, jednakże z góry przestrzegamy przed bezkrytycznym przyjmowaniem uzyskanej w ten sposób liczby jako jedynie słusznej. Nie oznacza to, że transakcyjna wartość firmy zawsze będzie niższa niż wartość „papierowa” – zdarza się, że, w szczególnych przypadkach, inwestorzy są skłonni zapłacić za dane przedsiębiorstwo więcej niż wynika to z chłodnej kalkulacji wartości jej aktywów. Wszystko jednak zależy od indywidualnej sytuacji. Dlatego sugerujemy, aby nie angażować czasu i środków w wycenę przedsiębiorstwa, a raczej spożytkować je na optymalizację jego procesów i aktywne poszukiwanie nabywcy. Pamiętaj także o tym, że nabywca będzie zapewne prezentował ostrożne podejście do zaprezentowanej przez Ciebie wyceny Twojego przedsiębiorstwa i – co bardzo częste – pokusi się o sporządzenie własnej.

Ile trwa sprzedaż firmy przy Państwa udziale?

Na to pytanie bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy m.in. od atrakcyjności firmy w jej aktualnej kondycji w relacji do zapotrzebowania rynkowego na tego typu przedsiębiorstwa oraz od elastyczności negocjacyjnej zarówno sprzedających, jak i nabywców. Na sprawność i tempo przeprowadzenia procesu sprzedaży wpływa ma także wiele innych elementów – poziom skomplikowania biznesu, aspekty prawne itd. Zasadniczo należy liczyć się z czasem nie krótszym niż kilka miesięcy. Dlatego warto rozważyć rozpoczęcie tego procesu odpowiednio wcześnie, a ni e wtedy, gdy potrzebujemy taki proces zrealizować praktycznie natychmiast. Bywa to wykonalne, ale zazwyczaj oznacza wówczas radykalnie niższą cenę.

Jak znajdują Państwo nabywców na firmy Waszych klientów?

Mamy opracowaną unikalną metodologię poszukiwania nabywców dla przedsiębiorstw naszych klientów. Korzystamy z różnych źródeł i typowania, w tym z obszernej bazy inwestorów i przedsiębiorców, z którymi mieliśmy już okazję współpracować przy innych transakcjach. Typowanie nabywców za każdym razem jest dostosowane do specyfiki danego biznesu i charakteru transakcji.

Co jest Państwu potrzebne do rozpoczęcia pracy?

Prosimy o kontakt z nami – przede wszystkim określimy sytuację, Twoje oczekiwania i omówimy warunki współpracy i kształt umowy nas wiążącej. Po podpisaniu umowy poprosimy o zestaw informacji niezbędnych do realizacji zlecenia. Wszystkie informacji  uzyskane od Ciebie wykorzystane zostaną wyłącznie w celu realizacji zlecenia.

Ile kosztuje Wasza usługa?

Sprzedaż firmy to skomplikowany i długotrwały projekt, angażujący wiele zasobów. Zwykle
zaangażowanie Red Herring do przeprowadzenia
takiego zadania wiąże się ze stałym określonym z góry poziomem kosztów stałych oraz często
wynagrodzeniem od sukcesu będącego częścią kwoty uzyskiwanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przypadku mniejszych zadań doradczych związanych z fuzjami i przejęciami rozliczamy się stawką godzinową lub ryczałtem.