sprzedaż firmy

Myślisz o sprzedaży firmy lub
pozyskaniu inwestora z Polski lub zagranicy?

Sprzedaż firmy to trudne, wielowątkowe i skomplikowane przedsięwzięcie. Zdecydowanie zachęcamy do skorzystania z pomocy specjalistów przygotowanych i doświadczonych w realizacji takich procesów. Aby osiągnąć sukces i doprowadzić do sprzedaży przedsiębiorstwa na korzystnych warunkach niezbędna jest 

wszechstronna wiedza, doświadczenie w tej materii oraz szerokie kontakty w świecie inwestorów. Kluczowe są także wysokie umiejętności negocjacyjne, opanowanie i sztuka dyplomacji biznesowej. Wszystko to (i jeszcze więcej) znajdziesz w Red Herring. Zapraszamy!

 

1
Przygotowanie do sprzedaży

Firma mająca być przedmiotem transakcji musi zostać odpowiednio przygotowana do sprzedaży, aby osiągnąć najwyższą możliwą cenę.

2
Nabywca / Inwestor

Kluczowym elementem procesu sprzedaży biznesu jest wytypowanie i skłonienie do rozmów odpowiedniego potencjalnego nabywcy.

3
Sprzedaż

Właściwie zaplanowany i poprowadzony proces sprzedaży redukuje stres i poczucie niepewności oraz prowadzi do dobrej sprzedaży biznesu.

przygotowanie do sprzedaży

Zwiększ wartość swojego biznesu

Niektóre firmy sprzedają się łatwo i za cenę wyższą niż wynikałoby to z chłodnych analiz finansowych, inne mają problemy z zainteresowaniem sobą potencjalnych nabywców czy inwestorów.

Standardowa wycena wartości przedsiębiorstwa, niezależnie od zastosowanej metody nigdy nie wpłynie na jej realną rynkową wartość ani na zainteresowanie z rynku.

Jej atrakcyjność w oczach inwestora zależy bowiem także od licznych elementów „miękkich” oraz od potencjału, który inwestor zobaczy w danej firmie. Nie bez znaczenia jest także profesjonalnie przygotowana i poprowadzona sprzedaż.

Nasze bogate doświadczenie pozwala nam ocenić czy firma, którą mamy pomóc sprzedać będzie łakomym kąskiem dla inwestorów, czy też należy najpierw przygotować ją do sprzedaży.

Przyznajemy, że nieczęsto zdarza się, iż firma jest optymalnie przygotowana do takiego procesu – zwykle wymaga, mniej lub bardziej intensywnych, zabiegów, dzięki którym jej atrakcyjność dla potencjalnego nabywcy rośnie.

Bazując na naszej wiedzy i dziesiątkach przeanalizowanych przypadków naszych klientów jesteśmy gotowi dla firm o rocznym obrocie przekraczającym 10 mln złotych podjąć się zadania opracowania i wsparcia kilku-kilkunastomiesięcznego procesu wdrożenia niezbędnych zmian w firmie, aby jej wartość w oczach nabywców wzrosła.

wycena firmy

Twoja firma jest warta tyle,
ile ktoś jest gotów za nią zapłacić

Wielu przedsiębiorców bardzo niechętnie odnosi się do tej fundamentalnej prawdy biznesowej, z góry zakładając, że firma po prostu ma swoją wartość.

Niestety tak nie jest. Bez nabywcy, Twoja firma nie ma ceny.

Kluczem do sukcesu w uzyskaniu satysfakcjonującej ceny jest przede wszystkim dotarcie do właściwego nabywcy, a więc takiego, który ma odpowiedni motyw.

Żadne zabiegi optymalizacyjne czy tym bardziej zastosowanie kreatywnej księgowości nie zdadzą się na nic, gdy sprzedawane przedsiębiorstwo nie stanowi szczególnej wartości dla kupującego, nie będzie znaczącym wzmocnieniem jego portfolio inwestycyjnego czy też nie przyniesie efektów synergii.

Gdy jednak wytypujemy i skłonimy do rozmów inwestora, dla którego zakup Twojej firmy ma głęboki sens biznesowy np. znacząco pomoże mu w zdobyciu rynku, na który chce wejść, wówczas sytuacja będzie zupełnie inna.

Więcej o tym jak powinien przebiegać wzorowy proces sprzedaży firmy i na zwrócić uwagę, przeczytasz w naszym ebooku.

Skąd wziąć nabywców

Potencjalni nabywcy Twojego biznesu nie
biorą się znikąd

Ta najistotniejsza część procesu sprzedaży wymaga szczególnego zaangażowania, aktywności, wiedzy, czasu i zasobów.

Rozpuszczanie w niekontrolowany sposób wici, bieganie od inwestora do inwestora bez zachowania poufności nie sprzyja sukcesowi – dobre transakcje, tak jak i duże pieniądze, po prostu lubią dyskrecję, ciszę i profesjonalizm.

Dlatego warto zlecić nam wytypowanie i nawiązanie kontaktu z inwestorami – trafimy do tych, którzy rzeczywiście będą zainteresowani Twoją firmą.

Opracowaliśmy własną metodologię typowania potencjalnych nabywców. Bazujemy przede wszystkim na naszej rozległej wiedzy o rynku i umiejętności docierania do osób decyzyjnych. w lokalnych i międzynarodowych podmiotach.

Wiemy jak przygotować wstępną informację o firmie by zaintrygować konkretny typ inwestora i doprowadzić do rozmów pozwalających na przedstawienie mu szczegółów propozycji. 

Za ile sprzedać

Daj się wycenić rynkowi

Żadne zaklęcia nie pomogą – ostatecznym i jedynym miernikiem wartości przedsiębiorstwa jest rynek. Cena, którą uzyskasz wynikać będzie nie tylko z samej atrakcyjności biznesu, ale także tego, jak aktywnie zbudujemy na niego popyt.

Nawet najlepsze przedsiębiorstwo sprzedawane biernie, słabo, bez doświadczenia i z błędami nie uzyska dobrej ceny. 

Warto też byś pamiętał, że sama cena, za którą sprzedasz firmę to nie wszystko. Są jeszcze inne warunki transakcji, takie jak choćby Twój dalszy udział w jej zarządzaniu czy sama forma i harmonogram zapłaty ceny za przedsiębiorstwo.

O tych i innych aspektach sprzedaży przeczytasz w naszym bezpłatnym e-booku. Kliknij poniżej i wypełnij formularz, abyśmy mogli wysłać Ci naszą publikację na maila.

Rola doradcy

Jak Ci pomożemy w sprzedaży?

Sprzedaż biznesu to głównie… sprzedaż. Nie tabelki, nie finanse, nie księgowość – Red Herring jako Twój doradca transakcyjny przygotuje opowieść o Twojej firmie, wytypuje odpowiednich, potencjalnych nabywców, nawiąże z nimi kontakt i w najlepszym możliwym świetle przedstawi Twoją ofertę. Nauczy Cię także, co robić i jak się zachowywać wobec inwestorów, aby zmaksymalizować efekty, czyli prawdopodobieństwo sprzedaży i warunki oraz cenę. 

Poprowadzimy także proces negocjacji tak, by ostatecznie wynegocjowane warunki sprzedaży były dla Ciebie satysfakcjonujące.

Pamiętaj, że sprzedaż nie odbywa się na przestrzeni tygodnia czy miesiąca. Zazwyczaj proces taki trwa od kilku do kilkunastu miesięcy (zwykle około roku!), a często jeszcze zanim w ogóle usiądziemy do stołu z potencjalnym inwestorem, konieczne będzie kilka dodatkowych miesięcy pracy nad przygotowaniem firmy.

W tym czasie powinieneś koncentrować się na utrzymaniu, a nawet rozwoju i polepszeniu wskaźników Twojej firmy – warto więc, by procesem sprzedaży zajął się w Twoim imieniu Red Herring.

odpowiadamy

Najczęstsze pytania

Czy oferują Państwo usługę taką, jak wycena przedsiębiorstwa czy wycena aktywów firmy?

Zawsze przestrzegamy naszych klientów przed poleganiem na wycenach przedsiębiorstw, niezależnie od zastosowanej metodologii. W rzeczywistości biznesowej faktyczna wycena wartości firmy możliwa będzie dopiero wtedy, gdy pojawi się inwestor zainteresowany jej kupnem. Oczywiście, moglibyśmy na Twoje zlecenie dokonać wyceny wartości firmy, jednakże z góry przestrzegamy przed bezkrytycznym przyjmowaniem uzyskanej w ten sposób liczby jako jedynie słusznej. Nie oznacza to, że transakcyjna wartość firmy zawsze będzie niższa niż wartość „papierowa” – zdarza się, że, w szczególnych przypadkach, inwestorzy są skłonni zapłacić za dane przedsiębiorstwo więcej niż wynika to z chłodnej kalkulacji wartości jej aktywów. Wszystko jednak zależy od indywidualnej sytuacji. Dlatego sugerujemy, aby nie angażować czasu i środków w wycenę przedsiębiorstwa, a raczej spożytkować je na optymalizację jego procesów i aktywne poszukiwanie nabywcy. Pamiętaj także o tym, że nabywca będzie zapewne prezentował ostrożne podejście do zaprezentowanej przez Ciebie wyceny Twojego przedsiębiorstwa i – co bardzo częste – pokusi się o sporządzenie własnej.

Ile trwa sprzedaż firmy przy Państwa udziale?

Na to pytanie bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Wszystko zależy m.in. od atrakcyjności firmy w jej aktualnej kondycji w relacji do zapotrzebowania rynkowego na tego typu przedsiębiorstwa oraz od elastyczności negocjacyjnej zarówno sprzedających, jak i nabywców. Na sprawność i tempo przeprowadzenia procesu sprzedaży wpływa ma także wiele innych elementów – poziom skomplikowania biznesu, aspekty prawne itd. Zasadniczo należy liczyć się z czasem nie krótszym niż kilka miesięcy. Dlatego warto rozważyć rozpoczęcie tego procesu odpowiednio wcześnie, a ni e wtedy, gdy potrzebujemy taki proces zrealizować praktycznie natychmiast. Bywa to wykonalne, ale zazwyczaj oznacza wówczas radykalnie niższą cenę.

Jak znajdują Państwo nabywców na firmy Waszych klientów?

Mamy opracowaną unikalną metodologię poszukiwania nabywców dla przedsiębiorstw naszych klientów. Korzystamy z różnych źródeł i typowania, w tym z obszernej bazy inwestorów i przedsiębiorców, z którymi mieliśmy już okazję współpracować przy innych transakcjach. Typowanie nabywców za każdym razem jest dostosowane do specyfiki danego biznesu i charakteru transakcji.

Co jest Państwu potrzebne do rozpoczęcia pracy?

Prosimy o kontakt z nami – przede wszystkim określimy sytuację, Twoje oczekiwania i omówimy warunki współpracy i kształt umowy nas wiążącej. Po podpisaniu umowy poprosimy o zestaw informacji niezbędnych do realizacji zlecenia. Wszystkie informacji  uzyskane od Ciebie wykorzystane zostaną wyłącznie w celu realizacji zlecenia.

Ile kosztuje Wasza usługa?

Sprzedaż firmy to skomplikowany i długotrwały projekt, angażujący wiele zasobów. Zwykle
zaangażowanie Red Herring do przeprowadzenia
takiego zadania wiąże się ze stałym określonym z góry poziomem kosztów stałych oraz często
wynagrodzeniem od sukcesu będącego częścią kwoty uzyskiwanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa.

W przypadku mniejszych zadań doradczych związanych z fuzjami i przejęciami rozliczamy się stawką godzinową lub ryczałtem.

Masz pytania?

Zapytaj!

sprzedaż - zakup

Wybrane transakcje

Spośród wielu prowadzonych przez nas w ciągu 11 lat działalności projektów doradztwa transakcyjnego przedstawiamy kilka przykładów pomyślnie zrealizowanych transakcji. Każdy nasz projekt to wielkie wyzwanie i wielka satysfakcja, gdy udaje się doprowadzić

 do szczęśliwego zakończenia procesu i finalizacji transakcji. Zostań naszym klientem i ciesz się ze sprawnie, mądrze i skutecznie poprowadzonego procesu. 

do Omikron Capital
do Luma Holding
do Buhnen
do XBS
do WSiP
do ASE
do Tarheel Capital
do BNS Capital
do FIMA
do NeucaMed

Sprzedaż firmy to najważniejsza transakcja przedsiębiorcy. Powierz ją ekspertom.